BCS logo BUJNO Chemicals
ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com
Kolumny chiralne
Do analizy związków optycznie czynnych proponujemy Państwu kolumny następujących producentów:

REGIS Technologies logo to następujące chiralne fazy stacjonarne:

 • Whelk-O_ 1
 • Whelk-O_ 2
 • DACH-DNB
 • ULMO
 • ß-Gem 1
 • -Burke 2
 • Pirkle 1-J
 • Phenylglycine

AKZO NOBEL logo KROMASIL logo oferuje następujące kolumny chiralne:
 • Kromasil® AmyCoat™, to grupa kolumn, w których żel krzemionkowy został pokryty pochodną amylozy (amylose tris-3,5-dimethylphenylcarbamate) - L51 wg USP
 • Kromasil® CelluCoat™, to grupa kolumn, w których fazą stacjonarną jest żel krzemionkowy pokryty pochodną celulozy (cellulose tris-3,5-dimethylphenylcarbamate) - L40 wg USP
 • Kromasil Chiral DMB
 • Kromasil Chiral TBB
YMC logo w ofercie producenta znajdą Państwo kolumny chiralne:
 • YMC-Pack Chiral NEA
 • YMC-Pack Chiral CD BR
HICHROM logo w ofercie tej firmy znajdują się następujące kolumny chiralne:
 • D-Phenylglycine
 • L-Phenylglycine
 • DL-Phenylglycine
 • L-Leucine
 • Dinitrophenyltartramide
SHISEIDO logo do analizy chiralnej oferuje kolumny:
 • Ceramospher RU1 i RU-2 - to zupełnie nowy typ kolumn do rozdziału związków optycznie czynnych , gdzie optycznie czynny kompleks metalu Δ-Ru(phen)32+(phen=1,10-phenanthroline) jest adsorbowany na porowatym kulistym materiale ceramicznym porzez wymianę kationową.
 • Chiral CD-PH, kolumny z wypełnieniem zawierającym β-cyklodekstryny
ZICHROM logo to następujące cyrkonowe fazy chiralne:
 • Chiral(S)LEU
 • Chiral Selector(CS): (S)-3,5-dinitrobenzoyl-leucine
 • Chiral(R)NESA; CS: (R)-N-[1-(1-naphthyl)ethyl]succinamic acid
 • Chiral(S)NESA; CS: (S)-N-[1-(1-naphthyl)ethyl]succinamic acid
 • Chiral(S)PG; CS: (S)-3,5-dinitrobenzoyl-phenylglycine
 • Chiral(R)PG; CS: (R)-3,5-dinitrobenzoyl-phenylglycine
CHIRAL logo
w ofercie tej firmy znajdą Państwo trzy podstawowe grupy kolumn:
 • ChiralCel - kolumny L40 wg USP
 • ChiralPak - kolumny L51 wg USP
 • CrownPak - to kolumny z fazą typu eterów koronowych

oraz kolumny ChromTech z fazami proteinowymi:

 • CHIRAL-AGP (L41 według USP)
 • CHIRAL-SBH
 • CHIRAL- HSA
SHINWA logo
to następujące kolumny chiralne:
 • ULTRON ES-OVM - kolumny L57 wg USP
 • ULTRON ES- PEPSIN
 • ULTRON ES-BSA
 • ULTRON ES-CD , ULTRON ES-PHCD - kolumnyL45 wg USP
SCAS logo
oferuje nastepujace fazy chiralne:
 • Sumichiral
 • Sumipax
Oferujemy także kolumny chiralne poniższych producentów:
 • SiliCycle Inc.: SiliaChrom Chiral Cellulose T-DPC, Cellulose T-MB, Amylose T-DPC
 • Astec/Supelco: CHIROBIOTIC, CYCLOBOND, P-CAP, CAP-DP, CLC.
 • Shodex: ORpak CDA, ORpak CDB, ORpak CDC, ORpak CDBS, ORpak CRX, AFpak ABA-894
 • Tokyo Chemical Industry Co., Ltd. (TCI): TCI ChiralMB-S, TCI ChiralBP-S, TCI ChiralCH-S.
 • Macherey-Nagel: NUCLEODEX β-OH, NUCLEODEX α-PM, NUCLEODEX β-PM, NUCLEODEX γ-PM, NUCLEOCEL ALPHA, NUCLEOCEL DELTA
 • RStech Corporation: ChiroSil RCA(+) i SCA(-)
Dodatkowo możemy zaoferować:
 • możliwość wyselekcjonowania najlepszej kolumny dla danej analizy na podstawie dostarczonej przez Państwa próbki
 • pomoc w wyborze właściwej kolumny
 • aplikacje do analizy badanych związków
© 2009-2013 by Bujno Chemicals