BCS logo BUJNO Chemicals
ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com
Kolumny GC

MEGA logo

InertCap logo

Inne

Agilent Technologies, SGE Analytical Science, Grace (Alltech)

Pomagamy przy doborze właściwej kolumny, także na podstawie dostarczonej próbki.

© 2009-2013 by Bujno Chemicals