BCS logo BUJNO Chemicals
ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com
Kolumny GPC/SEC

Do chromatografii żelowej (GPC - Gel Permeation Chromatography, albo SEC - Size Exclusin Chromatography) oferujemy Państwu kolumny następujących firm:

ACE logo

Kolumny Zenix SEC i SRT-SEC oraz Zenix-C SEC i SRT-C SEC to 3 i 5 µm kolumny do GPC/SEC z fazą, opracowaną w oparciu o innowacyjną technologię powlekania powierzchni.

Poniższa tabelka ułatwi Państwu dobór właściwej kolumny.

Phases Pore Size Protein MW
Exclusion Limit
Zenix SEC-80 80 Â 50,000
Zenix SEC-100
SRT SEC-100
Zenix-C SEC-100
100 Â 100 - 100,000
Zenix SEC-150
SRT SEC-150
Zenix-C SEC-150
SRT-C SEC-150
150 Â 500 - 150,000
Zenix SEC-300
SRT SEC-300
Zenix-C SEC-300
SRT-C SEC-300
300 Â 5,000 - 1,250,000
SRT SEC-500 500 Â 5,000,000
SRT SEC-1000 1000 Â 7,500,000
SRT SEC-2000 2000 Â >10,000,000

Rysunek obok przedstawia różnicę w strukturze faz kolumn Zenix i SRT oraz w Zenix-C i SRT-C.

Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie kolumn GPC/SEC firmy Sepax Technologies

Product Line SRT® Zenix™ SRT®-C Zenix™-C
Particle size 5 µm 3 µm 5 µm 3 µm
Pore size (Â) 100, 150, 300, 500, 1000 & 2000 80, 100, 150, 300 100, 150, 300, 500, 1000 & 2000 80, 100, 150, 300
Resolution High Highest, Short column for faster separation High Highest, Short column for faster separation
Efficiency High Doubled from 5µm High Doubled from 5µm
Selectivity Same for SRT® and Zenix™ Same for SRT®-C and Zenix™-C
Surface structure Chemically bonded stand-up monolayer Chemically bonded lay-down monolayer
Recommended Sample Types Monoclonal antibodies, proteins, peptides, nucleic acids, oligonucleotides, virus, and water-soluble polymers "Tough samples" such as hydrophobic proteins like insulin, membrane protein monoclonal antibodies derivatized with polymer branches, e.g. polypeptide, PEG.

Kolumny do GPC/SEC firmy Sepax Technologies znajdują zastosowanie m.in. do analizy insuliny zgodnie z farmakopeą europejską (Ph.Eur. 7.0) - pobierz aplikację

Więcej aplikacji znajdą Państwo na stronie producenta lub kontaktując się z naszą firmą.

Oferujemy także kolumny firm:

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie producenta.

Do analizy SEC Firma YMC Co., Ltd, oferuje kolumny diolowe o następujących parametrach:

  • YMC-Pack Diol-60 for MW < 10.000
  • YMC-Pack Diol-120 for MW 5.000 to 100.000
  • YMC-Pack Diol-200 for MW 10.000 to several 100.000
  • YMC-Pack Diol-300 for MW several 10.000 to 1.000.000

Zapraszamy na stronę producenta.

© 2009-2013 by Bujno Chemicals