BCS logo BUJNO Chemicals
ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com
Kolumny do UHPLC/UPLC

Oferujemy Państwu kolumny do UHPLC/UPLC następujących firm:

Advanced Chromatography Technologies - ACE Excel 2µm

Najważniejsze cechy nowego ACE Excel to: ACE EXCEL logo

  • wysoka wydajność 2 µm cząstki
  • kolumny kompatybilne ze wszystkimi systemami UHPLC i HPLC
  • wysoka stabilność kolumny uzyskana dzięki zastosowaniu technologii pakowania HSCTM - ultra wytrzymałe kolumny do 1.000 bar (15000 psi)
  • umożliwiają sprawne przejście od UHPLC do HPLC i do preparatywnej HPLC
  • dostępne są następujące fazy: C18, C18-AR, C18-PFP, C8, C4, CN, Phenyl, AQ, SIL

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonej broszurze.

YMC Co., Ltd - YMC Triart 1,9 µm - to hybrydowe kolumny do (U)HPLC. Dostępne są następujące fazy: C18, C8, Diol-HILIC.
YMC-Triart wykazują dużą stabilność chemiczną dzięki nowo opracowanej ''hybrydosilice''. Nawet w wysokim pH i wysokich temperaturach, żywotność YMC-C8 i C18 Triart jest 10x większa niż konwencjonalnych kolumn.

Poniżej przedstawiamy porównanie YMC Triart 1,9 µm z kolumnami innych producentów.
ACE logo
Column: 50 x 2.0 or 2.1 mm ID
Eluent: 20 mM KH2PO4-K2HPO4 (pH 6.9)/ Acetonitrile (65/35)
Flow rate: 0.2 ml/min
Detection: UV at 235 nm
Temperature: 40 °C

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonej broszurze lub na stronie producenta.

Eka Chemicals - producent oferuje do UHPLC dwie różne fazy: kolumny Kromasil Eternity C18 2,5µm i Kromasil Eternity PhenylHexyl 2,5 µm.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie producenta.

Fortis Technologies - kolumny Fortis 1,7µm, dostępne jest 8 różnych faz: C18, C8, Diphenyl, HILIC, Cyano, HILIC Diol, AMINO, H2O, a także Fortis BIOC18 i Fortis BIOC4 - kolumny do analizy białek I peptydów Kolumny Fortis 1,7µm mogą być używane w systemach UHPLC i standardowych systemach z ciśnieniem 400-600 barów. Kolumny Fortis 1,7µm doskonale mogą zastąpić kolumny hybrydowe do UHPLC czy kolumny typu core-shell.

Poniżej przedstawiamy Państwu porównanie kolumny Fortis 1,7µm z kolumną Waters BEH:

ACE logo

Zastosowanie kolumny Fortis 1,7µm pozwala na uzyskanie wyższej sprawności oraz dzięki dużej powierzchni aktywnej kolumny - 380m2/g - obniżenie ciśnienia.

ACE logo ACE logo 1,7µm Fortis C18 50x2.1mm
Surface Area: 380m2/g
Efficiency: 191,670
Peak Shape: 1.03
(N,N-Dimethylaniline)
Psi - 0.4ml/min : 225bar
(60:40 ACN:Water)

Acquity BEH 1,7µm C18 50x2.1mm
Surface Area: 185m2/g
Efficiency: 167,400
Peak Shape: 1.28
(N,N-Dimethylaniline)
Psi - 0.4ml/min : 292bar
(60:40 ACN:Water)

Więcej informacji znajdą Państwo w broszurach i na stronie producenta.

Oferujemy także kolumny innych producentów.

© 2009-2013 by Bujno Chemicals