BCS logo BUJNO Chemicals
ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com
Kolumny HPLC - YMC
YMC logo

YMC - The Selectivity Company jest producentem najwyższej jakości kolumn do HPLC.

Oferta firmy YMC obejmuje ponad 25 różnych faz stacjonarnych oraz kolumny o wielkości ziarna od 2 µm do 150 µm i średnicy od 0.05 do 200 mm. Znajdą w niej więc Państwo kolumny do chromatografii analitycznej, półpreparatywnej i preparatywnej.

W zakresie chromatografii analitycznej firma YMC proponuje Państwu następujące grupy kolumn:

 • kolumny YMC-Triart - kolumny z hybrydową fazą stacjonarną.
YMC diagram

Kolumny YMC-Triart C18, Triart C8, Triart Diol-HILIC wypełnione są wielowarstwowym, hybrydowym materiałem HPLC, który jest wytwarzany z wyko-rzystaniem innowacyjnych technologii granulacji "micro-reaktor". Unikalna struktura kolumn YMC-Triart zapewnia im odporność na wysokie pH i wysokie temperatury.

YMC diagram

W porównaniu do innych produktów na rynku, YMC-Triart C18 daje możliwość uzyskania pików o lepszym kształcie

 • seria ProFamily: YMC-Pack Pro C18, YMC-Pack Pro C8, YMC-Pack Pro C4, YMC-Pack Pro C18RS, Hydrosphere C18
 • kolumny do analizy w układzie odwróconych faz "RP" w tym m.in. do analizy nukleozydów, nukleotydów, witamin, cukrów, białek, peptydów, barwników, leków, kwasów, amin, zasad i innych: YMC-Pack ODS-AQ, ODS-A, ODS-AM, ODS-AL., Polymer C18, YMCbasic, YMC-Pack C8 (Octyl), Ph (Phenyl), C4 (Butyl), TMS (C1), CN (Cyano)
 • kolumny do chromatografii w układzie faz normalnych "NP" do analizy m.in. aflotoksyn, steroidów, trójglicerydów itp.: YMC-Pack SIL (Silica), PVA-Sil, CN(Cyano), Diol, Polyamine II, NH2 (Amino), TMS (C1)
 • kolumny do analizy polarnych związków: Hydrosphere C18, YMC-Pack ODS-AQ, YMC-Pack J'sphere M80
 • kolumny do biochromatografii

Kolumny do chromatografii jonowymiennej (IEX) - YMC-BioPro Do produkcji kolumn YMC-BioPro wykorzystano jako matrycę ziarna porowatego (YMC-BioPro QA, SP) lub nieporowatego polimeru (YMC-BioPro QA-F, SP-F).

  YMC-BioPro AQ / QA-F YMC-BioPro SP / SP-F
Matryca: hydrofilowe ziarna polimerowe hydrofilowe ziarna polimerowe
Wielkość porów (nm): 100 / nieporowaty 100 / nieporowaty
Wielkość ziarna (µm): 5 5
Zakres pH: 2.0 - 12.0 2.0 - 12.0
Grupa jonowymienna: -CH2N+(CH3)3 -CH2CH2CH2SO3
Zastosowanie kolumn YMC-BioPro:
Do analizy peptydów, białek i biomolekuł. Podobnie jak kolumny ProPac WCX, ProPac PA1, BioSuite DEAE AXC, BioSuite DEAE NPAXC, BioSuite Q AXC, BioSiute CM, BioSuite SP, BioAssist Q/S, DEAE-2SW, CM-5PW, SP-NPR

Kolumny do SEC: YMC-Pack Diol
Kolumny Reversed Phase (RP): YMC-Triart C18, YMC-Pack Pro C18, ODS-A, ODS-AQ, Hydrosphere C18
Kolumny szklane: seria ECO Glass i ECOPLUS Glass

Szczegółowe informacje dotyczące biochromatografii znajdą Państwo w załączonym katalogu.

 • kolumny chiralne: YMC Chiral NEA(R)(S), YMC Chiral CD BR, YMC Sumichiral OA
 • kolumny specjalnego zastosowania: kolumny do analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA-YMC-PAH, kolumny do analizy karotenoidów - YMC30, kolumny do analizy substancji wybuchowych - J'sphereODS-H80)
Dla tych z Państwa, którzy zajmują się chromatografią półpreparatywną i preparatywną firma YMC przygotowała następujące propozycje:
 • Seria YMC-Actus, czyli kolumny Pro C18, Hydrosphere C18, Pro C18RS, ODS-A, ODS-AQ, Pro C8 o parametrach: 5µm, 50x20mm
 • Wszystkie kolumny z oferty analitycznej dostępne są w wersji pół i preparatywnej: standardowe średnice kolumn to: 50, 70, 100, 150 i 200mm oraz długości: 250, 300, 500 i 1000mm. Dostępne są także kolumny na indywidualne zamówienie klienta
 • Fazy stacjonarne: Pro C18, ODS-A, ODS-AQ, Polymer C18, C8 (Octyl), YMCbasic, Ph(Phenyl), C4(Butyl), TMS(C1), NH2(Amino), CN(Cyano), Diol, SIL, fazy chiralne, większość faz oparta jest na ultraczystym żelu krzemionkowych (99,999%). Firma YMC oferuje Państwu możliwość zarezerwowania numeru serii materiału.
 • Systemy do HPLC, LPLC, MPLC - pobierz broszurę
Na stronie producenta znajdą Państwo bogaty zbiór aplikacji. Wszystkie warunki rozdziału podane w aplikacjach zostały zweryfikowane w laboratoriach YMC i odzwierciedlają faktycznie uzyskane wyniki !!!

YMC katalog YMC katalog

© 2009-2013 by Bujno Chemicals