BCS logo BUJNO Chemicals
ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com
Rozpuszczalniki
Rozpuszczalniki

Oferujemy Państwu rozpuszczalniki do HPLC, LC-MS, GC, GPC następujących firm:

Rathburn - szkocka firma oferująca ultraczyste rozpuszczalniki przeznaczone do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC.

Poniżej przedstawiamy Państwu pełną listę dostępnych rozpuszczalników:

Aceton HPLC, Acetonitryl HPLC, Acetonitryl HPLC Grade S, 1-Butanol HPLC, tert-Butanol HPLC, Chloroform HPLC, Cykloheksan HPLC, Cyklopentan 75% HPLC, 1,2-Dichloroetan HPLC, Dichlorometan HPLC, Dichlorometan HPLC Alc Free, Dichlorometan HPLC Amy Free, 1,4-Dioxan HPLC, Octan etylu HPLC, Heptan 99% HPLC, Heksan (iso mix) HPLC, n-Heksan 95% HPLC, n-Heksan 97% HPLC, iso-Heksan HPLC, Metanol HPLC, Metanol HPLC Super Gradient, Eter t-Butylowo-Metylowy HPLC, n-Pentan HPLC, 1-Propanol HPLC, 2-Propanol HPLC, Propionitryl HPLC, Propionitryl HPLC Grade S, Tetrahydrofuran HPLC, Toluen HPLC, 2,2,4-Trimetylopentane HPLC, Woda HPLC

Applichem - niemiecka firma, która obok różnego rodzaju odczynników oferuje także rozpuszczalniki do HPLC, LC-MS, GC, GPC.

HPLC: Acetonitryl do preparatywnej HPLC, 1-Butanol, Octan n-Butylu, 1-Chlorobutan, 1,2-Dichloroetan,DMF, DMSO, Eter dietylowy, iso-Heksan, Metanol (do detekcji elektrochemicznej), Metanol (do detekcji fluorescencyjnej), Kwas trifluorooctowy

LC-MS: Acetonitryl, Octan etylu, Methanol, THF, Woda

GPC: Chloroform, Dichlorometan, Dimetyloformamid, DMSO, THF, Toulen, 1,2,4-Trichlorobenzen

GC (RESIDUE ANALYSIS GRADE): Aceton, Aceonitryl, Chloroform, Cykloheksan, Dichlorometan, Eter dietylowy, Octan etylu, n-Heptan, n-Heksan, iso-heksan, Izooktan, Metanol, n-Pentan, Eter naftowy 40-60, Eter naftowy 60-80, 2-Propanol, Toluen

Oferta cenowa dostępna na zapytanie.

© 2009-2013 by Bujno Chemicals